• 0212 234 5958
  • 0532 234 5504
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Böbrek Kanseri - Patoloji

Böbrek kanserlerinde çevre dokuda bası nedeniyle komprese olmuş parankimal ya da fibröz bir doku mevcuttur. Tümör boyutu birkaç milimetreden dev boyutlara ulaşan çeşitli büyüklükte olabilirler. Tümörün çok odakda olma ihtimali %7-13 iken her iki böbrekte eş zamanlı ya da farklı zamanlarda kanser oluşumu %2-4 arasındadır.

Böbrek kanserleri 1990 yılından önce geleneksel olarak 4 grupta sınıflandırılmış, artan moleküler genetik ve histolojik bulgulardaki gelişmelere bağlı olarak bu sınıflandırma güncellenmektedir.

 

 

 Böbrek Hücreli Karsinom Sınıflaması
  Alt tipleri            Görülme sıklığı
  Berrak hücreli   %70-80
  Papiller   %10-15
  Kromofobik   %3-5
  Toplayıcı kanal   <%1
  Medüller hücre   nadir

 


Böbrek kanserleri çoğunlukla tek taraflı ve tek bir lezyondur. Ailesel ve papiller böbrek kanseri formlarında çoklu kanser odağı daha sık görülmedir ve bu oran %10-20 arası bildirilmiştir. Esas kanser yapısının etrafında böbrek dokusu içinde görülen diğer tümöral lezyonlar genellikle küçük boyutlardadır. Bu lezyonlar ameliyat öncesi klinik ve radyolojik incelemelerde tespit edilmesi oldukça zor lezyonlardır. Bu lezyonlar parsiyel nefrektomi sonrasında nükse neden olan en önemli faktördür.

Böbrek kanserli hastaların % 10’unda kanserin venöz sisteme yayıldığı bildirilmiştir ve bu oran diğer tümörlere göre daha fazladır,. Lenfatik sistemle bölgesel lenf bezlerine, hematojen yolla öncelikle akciğer olmak üzere, karaciğere, kemiklere, böbreküstü bezlerine ve karşı böbreğe yayılabilir,.

 

 Böbrek Kanserinde Yayılım Bölgeleri
  Lokalizasyon   %                  
  Akciğer   50-60
  Karaciğer   33
  Kemik   30-40
  Bölgesel lenf nodları   15-30
  V.renalis   15-20

  Perirenal yağ dokusu   10-20
  Sürrenal bez (aynı taraf)   10-15
  V.cava inferior   8-15
  Kraniyal   10-13
  Komşu organlar   10
Karşı böbrek   2Böbrek kanserinin en sık görüldüğü ailesel genetik hastalık Von-Hippel-Lindau hastalığıdır. Bu hastalığı bulunan kişilerin %50’sinde böbrek kanseri görülmektedir. Ailesel böbrek kanseri sıklıkla çift taraflı, çok sayıda ve tekrarlayan özellikte görülmektedir. Böbrek kanseri genelde 60-70 yaş arasında görülürken, ailesel böbrek kanseri daha erken yaşlarda bazen de ergenlik yaş grubunda saptanabilirler.

 

 


Randevu & İletişim: 0532 234 5504 - 0212 234 5958
Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi, Bahriye Apt. No:13 D: 3
Şişli / İSTANBUL