• 0212 234 5958
  • 0532 234 5504
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İyi Huylu Böbrek Tümörleri

Böbreğin iyi huylu tümörleri böbrekteki kanser dışı lezyonları ifade eder.

Bunlar böbreğin basit kistleri, böbreğin komplike kistleri, kortikal ve metanefrik adenomlar, anjiomyolipom, onkositom, dah az sıklıkla görülenlerden kistik nefroma, mikst epitelyal stromal tümör ve leomyomlardır.

Böbrek kistleri;
asemptomatik renal lezyonların %70’ ni oluşturur. Bosniak sınıflaması radyolojik olarak (özellikle tomografi ve MR ile) böbrek kistlerinin içerisinde kanserleşme durumunu değerlendiren bir radyolojik bulgulara dayanır. Bu sınmıflamaya göre I, II ve IIF sınıfı kistler iyi huylu lezyonlar olup tedavi gerektirmez ve radyolojik takip yapılır.  Sınıf III ve IV lezyonlar ise yüksek olasılıkla kanser ilişkili olduğu için tedavi gerektirir.

Metanefrik adenom; radyolojik olarak böbrek hücreli kansere çok benzeyen seyrek görülen iyi huylu böbrek tümörleridir. Genellikle insidental olarak saptan ve çoğunlukla kadınlarda görülen bir tümördür, en çok 50 yaş civarında görülür. Tanı ancal cerrahi eksizyon sonrası ayrıntılı patolojik inceleme sonrası konabilmektedir.

Böbrek onkositomu; böbreğin en sık görülen böbrek hücreli kansere benzer şekilde radyolojik görüntü veren iyi huylu tümörüdür. Tüm böbrek tümörlerinin %3-%7’ si onkositomdur. Cerrahi eksizyon sonrası patolojik incelem ile konur. Kromofob tip böbrek hücreli kansere benzer. Genelikle yaşlı kişilerde görülür. Ameliyat sırasında alınan frozen patolojik inceleme ile böbrek hücreli kanserden ayrımı yapılamaz ancak böbrek iğne biyopsisi ile alınan ve yeterli lezyondan ileri immünhistokimyasal incelemesi ile tanı konulabilir.

Böbrek anjiomyolipomu; radyolojik görüntüleme ile tanısı konabilen tek böbrek tümörüdür. Tomografi ve ultrasonografi ile tanı konabilmektedir. Tümörün boyutuna, semptomlara ve hastanın özelliklerine göre tedavi belirlenir. Genellikle 4 cm’ den büyük lezyonlar semptomatik olabilmekte ve özellikle gebe kadınlarda kanama riski doğurmaktadır. Kanama riski olabilecek 4 cm’ den üzeri lezyonlara cerrahi eksizyon, anjioembolizasyon ve çok daha büyük lezyonlarda radikal nefrektomi uygulanabilir.


Randevu & İletişim: 0532 234 5504 - 0212 234 5958
Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi, Bahriye Apt. No:13 D: 3
Şişli / İSTANBUL