• 0212 234 5958
  • 0532 234 5504
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATI

Robotik cerrahi yöntemi ile dokuların büyüterek daha ayrıntılı görüntülenmesi ve bu sayede daha ayrıntılı doku ayrıştırılması sağlanmaktadır. Robotik cerrahinin bu avantajları sayesinde böbrek tümörünü besleyen spesifik kan damarları bulunarak kapatılabilinmektedir. Selektif segmenter arter klempe edilmesi tekniği olarak bilinen bu teknik ile böbreğin bütünüyle fonksiyon kaybından korunması elde edilmektedir.

Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması sonucu böbrek tümörlerinin %60’dan fazlası rastlantısal olarak saptanmaktadır. Bu nedenle genellikle küçük boyutta ve erken evrelerde tesbit edilmektedirler.

Açık cerrahi yöntem ile uygulanmaya başlanan parsiyel nefrektomi ameliyatı Laparoskopik olarak ilk kez 1993 yılında, 2004 yılında ise Robotik yardımlı olarak gerçekleştirilmiştir. Parsiyel nefrektomi operasyonu 4 cm’den küçük böbrek tümörlü hastalarda uygulanması önerilmekte olsada tecrübeli ellerde ve uygun hastalarda daha büyük tümörlerde de (klinik evresi T1b, 4-7 cm arası tümörler) uygulanabilinmektedir.

Parsiyel nefrektomi ameliyatında kanamanın kontrol altına alınması amacıyla böbrek damarları özel aletlerle kapatılmakta ve böbreğin kanlanması durdurulmaktadır. Bu durum böbrekte fonksiyon kaybına neden olabilmektedir.

Son yıllarda Robotik cerrahideki gelişmelere paralel olarak Parsiyel Nefrektomi ameliyatlarında 3 temel başarının (Trifecta) elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bunlar:

  1. Negatif cerrahi sınır elde edilmesi
  2. Zero margin (Tümörün mümkün olan en az böbrek dokusu ile birlikte çıkarılması)
  3. Komplikasyon gelişmemesi.


Parsiyel nefrektomide böbrek fonksiyonunun koruması amacıyla segmenter arter klemplenmesi ve zero-iskemi teknikleri geliştirilmiştir.

Robotik cerrahi yöntemi ile dokuların büyüterek daha ayrıntılı görüntülenmesi ve bu sayede daha ayrıntılı doku ayrıştırılması sağlanmaktadır. Robotik cerrahinin bu avantajları sayesinde böbrek tümörünü besleyen spesifik kan damarları bulunarak kapatılabilinmektedir. Selektif segmenter arter klempe edilmesi tekniği olarak bilinen bu teknik ile böbreğin bütünüyle fonksiyon kaybından korunması elde edilmektedir.

 

Robotik parsiyel nefrektomi ameliyatı

Robotik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatında Segmenter Arterin Selektif Olarak Klempe Edilmesi

Böbrek ana arterinin klempe edilmesi tüm böbrek dokusunda iskemiye (kanlanmanın durması) neden olmaktadır. Parsiyel nefrektomi operasyonunda, böbrek kan damarının kapalı kalma süresi ile böbrekte fonksiyon kaybı arasında bilinen bir ilişki mevcuttur. Böbrek kan damarının kapalı kalma süresi arttıkça böbrek fonksiyonunda gelişen kayıp o oranda artmaktadır.

Böbreği besleyen ana kan damarının yerine sadece tümörü besleyen kan damarının (segmenter arter) klempe edilmesi sayesinde tüm böbrek dokusu fonksiyon kaybından korumaktadır.

Bu videoda böbrek üst kısmına yerleşik tümörünü besleyen kan damarının selektif olarak kapatılması ile gerçekleştirilen robotik parsiyel nefrektomi operasyonu sunulmaktadır.

 

Parsiyel Nefrektomi - Böbrek Kanseri Ameliyatı

Günümüzde Laparoskopik ve Robotik cerrahi prosedürler ile uygulanan bir diğer böbrek fonksiyonunu koruyucu teknik ise “Zero-iskemi” tekniğidir. Zero-iskemi tekniğinde yöntem, böbrek tümörünün böbrek damarları kapatılmadan çıkartılmasıdır. Uygun hastalarda güvenli bir şekilde uygulanmaktadır ve böbrek fonksiyonu tam anlamı ile korunmaktadır.

 Robotik Parsiyel Nefrektomide Sıfır İskemi

Robotik Parsiyel Nefrektomide Sıfır İskemi

Parsiyel nefrektomide tümörün çıkartılması esnasında kanamanın kontrol altına alınması amacı ile böbreğin kanlanmasını sağlayan damarların kapatılması sıklıkla uygulanmaktadır ve bu işleme bağlı böbreğin beslenmesi durmaktadır. Tümörlü kitlenin çıkartılması için geçen her dakika, böbrekte fonksiyon kaybının daha fazla olmasına neden olmaktadır.

Yapılan radyolojik görüntülemeler sonucu; küçük boyutlu, böbrek dış yüzeyine yerleşik ve büyük damarsal yapılar ile ilişkisi olmayan böbrek tümörlerinde parsiyel nefrektomi operasyonu böbrek damarlarının kapatılmadan uygulanabilinmektedir. “SIFIR İSKEMİK PARSİYEL NEFREKTOMİ" olarak adlandırılan bu işlem sonucu böbrek fonksiyonu tamamen korunmaktadır.

Parsiyel Nefrektomi - Böbrek Kanseri Ameliyatı

 

Böbrek tümöründe “Zero-iskemi” tekniği ile Robotik Parsiyel nefrektomi uygulanılması.
A)Böbrek tümörünün görünümü (sarı ok ile gösterilmiştir),
B ve C)Böbrek tümörünün böbrekten ayrıştırılması,
C)Böbrekten çıkartılan böbrek tümörünün ve sağlam böbrek yatağının görüntülenmesi.

 

 


Randevu & İletişim: 0532 234 5504 - 0212 234 5958
Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi, Bahriye Apt. No:13 D: 3
Şişli / İSTANBUL